W50 adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Unió, általános adatvédelmi rendeletének értelmében (679/2016 sz. rendelet továbbiakban GDPR 13 cikke alapján) Bajnok Ildikó gyógytornász, DSGM szakgyógytornász továbbiakban, mint adatkezelő, az Ön személyes adatait és magánszféráját tiszteletben tartom és az Ön jogait tiszteletben tartva az alábbi kötelező tájékoztatást adom.

KÉREM A TÁJÉKOZTATÓT OLVASSA EL FIGYELMESEN, HOGY MEGISMERJE ADATKEZELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉT VALAMINT AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAIT.

ADATKEZELŐ: Bajnok Ildikó egyéni vállalkozó (62575586-1-43), telefon: +36 30 3773767

VÁLLALKOZÁS TELEPHELYE: 1201, Budapest, Wesselényi u.50  

ADATKEZELÉSI CÉLOK: A páciensek személyes adataira, az egészségügyi dokumentáció vezetése, a számlakiállítás és kapcsolattartás miatt van szükség.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: A számlákat 8 évig, a dokumentumokat 30 évig kell megőrizni.

ADATFELDOLGOZÓ: Általam használt adatfeldolgozók, melyeket jelszó védettséggel rendelkeznek és a papír alapon tárolt adataikat tartalmazó dokumentumokat zárt tároló helyen, az elérhető legnagyobb biztonságban tartom:

  • mobiltelefon, ahol a telefonszámok, sms üzenetek találhatóak meg
  • papír formátumban: Jelentkezés Dévény vizsgálatra lap, DSGM vizsgálati és kezelési lap, Fizioterápiás Beleegyező Nyilatkozat lap, Hozzájárulási nyilatkozat, DSGM-szakgyógytornászi mozgásvizsgálati lap (zárójelentés)
  • számítógépes formátumban: DSGM-szakgyógytornászi mozgásvizsgálati lap (zárójelentés), szamlazz.hu és az I-Clinic szoftveren való adatok

GYÓGYTORNA SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK JOGAI: tájékoztatáshoz való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog

Az általam kezelt adatokhoz való hozzáférés, esetleges korlátozása, törlése. Az Ön adatainak direkt marketing célokra való felhasználásának megtiltása, harmadik személy számára történő átadása vagy ennek megtiltása. Az Ön személyes adatairól másolat készítése vagy annak megtiltása.

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS:

Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi Hatóság
(1125 BP., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530, Bp., Pf: 5, Telefon: +36 (1)391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bajnok Ildikó