JERR módszer

JERR® módszer

A JERR koragyermekkori reflexkorrekciós® gyakorlatprogram játékos mozgáselemek, aktív és passzív gyakorlatok célzott alkalmazása, amelyek illeszkednek a gyermek adottságaihoz, aktuális fejlettségi szintjéhez, képességeihez, növelik a gyermek kompetenciaérzését és elősegíti az optimális fejlődésmenetet.

A JERR® jelentése: Játék– megismerő tevékenység, manipuláció, figyelem; Egyensúly-testtartás, mozgás; Reflex-aktivitás, fejlődés; Reguláció– szociális viselkedés, kommunikáció. Részletesebben itt olvasható információ: https://www.jerr.hu/jerr-modszer

A JERR® gyakorlatprogram elemei:

  • a reflex stimuláció, integráció és gátlás
  • statikus és dinamikus egyensúly kialakítása és fejlesztése
  • mozgásfejlesztés
  • megismerő tevékenység, manipuláció, figyelem fejlesztés
  • regulációs problémák feloldása, regulációs zavarok kialakulásának megelőzése.

A JERR® módszer eszközrendszere az információs csomag: www.jerr.hu, a kérdőív (részletes anamnézis, probléma megfogalmazás), a vizsgálat (beszélgetés, megengedő vizsgálat és vizsgálati lap), a vizsgálati lapok közös értelmezése, fejlesztési feladatok és lehetőségek megtervezése, aktív és passzív gyakorlatok bemutatása és azok begyakorlása. A gyakorlatok otthon könnyen végezhetőek szülői segítséggel. A kapcsolattartáshoz személyes és videó kontroll ad segítséget a home-training követéséhez. Fontos a fejlődési diagnosztika, ami a gyermek fejlődési üteméhez és képességeihez igazodik (kb. 2-4 hetente). A gyakorlatok kivitelezéséhez olyan tárgyak szükségesek, amelyek általában vannak egy háztartásban, de ha nem akkor könnyen beszerezhetőek.

A JERR® módszer szemlélete, hogy a fejlesztés mindig az aktuális készségekre, képességekre épül, azok megerősítése révén éri el, hogy a gyermek magasabb szintű képességeket, készségeket sajátítson el. A reflexaktivitás szerint a reflex stimuláló, reflex integráló vagy reflex gátló gyakorlatot kap a csecsemő. A JERR® gyakorlatprogram célja az éretlen idegrendszeri működés feloldása, az idegrendszer optimális érlelése, az idegrendszeri éretlenség későbbi életkorban való kialakulásának megakadályozása. Az idegrendszer működésének érettsége (mely a reflex-aktivitással pontosan mérhető) illeszkedjen a gyermek életkorához, veleszületett adottságaihoz és értelmi képességeihez. További cél az egyes fejlődési szakaszok készségeinek, képességeinek és részképességeinek a legmagasabb szintre juttatása.

Mikor érdemes a módszert alkalmazni 0-15 hónapos korú gyerekeknél?
– amikor a babára megkésett, lassabb mozgásfejlődés jellemző
– a mozgásfejlődés egyes elemei nem jelennek meg (pl. kúszás után rögtön feláll a baba)
– a mozgásminták nem szabályosak (pl. csak egyik kézzel nyúl a baba, nem szimmetrikus a kúszás-mászás)
– regulációs nehézségek jelentkeznek (evés, alvás, megnyugtathatóság problémaköre)
– szociális, kommunikációs, figyelmi nehézségek állnak fenn

A csecsemőkori reflexkorrekció összehangolja és megerősíti az idegrendszer és az izomzat közötti kapcsolatokat, fejleszti az egyensúlyrendszert, szabályozza a testtartást és összehangolja az érzékszervek működését. Így az idejében megkezdett reflexkorrekcióval már az óvodába kerülés előtt kiküszöbölhető az idegrendszeri éretlenség.

Bővebb információ itt található a cikkekben: https://www.jerr.hu/cikkek